Tridon s.r.o.

SPRÁVA A PREVÁDZKOVANIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Súkromná základná škola - Žilina | Súkromná školská jedáleň | OZ Múdrosťou do sveta

Oravská cesta 11
010 01 Žilina


Tridon s.r.o.

Kotrčiná Lúčka 179
013 02 Gbeľany

IČO: 54603838
DIČ: 2121743338
IČ DPH: SK2121743338
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 44172/P

0911 842 815, 0910 558 330